Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Γιατί ο Απόστολος Θωμάς δεν ήταν στην Κοίμηση της Θεοτόκου;

Θωμάς ο Απόστολος Θεού καθώς και εις την Ανάστασιν του Κυρίου δεν ήτο, έτσι μηδέ τότε ευρέθη εκεί. Αλλά την τρίτην ημέραν και αυτόν σύγνεφον ήρπησεν και τον επήγεν εις τον τάφον της Παναγίας, και πηγαινάμενος απήντησε την Παναγίαν απάνωθεν του τάφου της όπου υπήγαινε σύσσωμη εις τους ουρανούς και ως την έιδεν έκραξε: Παναγία, Παναγία που υπάγεις, και η Παναγία λέγει τον. «Δέξου αυτό φίλε μου». Έβγαλε η Παναγία την αγίαν της ζώνη, όπου ήτο εζωσμένη και την έδωκέ του. Και την μεν Παναγίαν πλέον δεν την είδεν, μόνον υπήγεν εις τους άλλους Μαθητάς και εύρε όπου κάθουνταν και εφύλαγαν τον τάφον της Παναγίας, τότε εκάθησε και αυτός και επρόσκλαιε πώς δεν ηξιώθη να ιδή και αυτός τον θάνατον της Παναγίας ωσάν τους άλλους Αποστόλους και έλεγεν.

Όλοι μας ενός Διδασκάλου είμασθε Μαθηταί, όλοι μας ένα κήρυγμα κηρύττομεν, όλοι μας ενός Χριστού είμασθε δούλοι, διατί εσείς εκαταξιωθήκατε και είδατε τον θάνατον της Παναγίας και εγώ δεν ευρέθηκα; Μήπως εγώ δεν είμαι Απόστολος; Μήπως δεν αρέσκει τον Θεόν το κήρυγμά μου; Αλλά παρακαλώ σας συμμαθηταί μου ανοίξατε τον τάφον καν νεκρόν να ιδώ το σώμα της, καν τώρα εις το τέλος να το ασπασθώ και να το αποχαιρετίσω και εγώ.

Και οι Απόστολοι υπήκουσαν τον Απόστολον Θωμάν και άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας, δια να ιδούν το σώμα της και δεν ευρέθη εκεί διότι εμεταστάθη, δηλαδή το σώμα εκείνο της Υπεραγίας Θεοτόκου κατέστη άφθαρτον και απαθανατίσθη ως και η αγία σαρξ του Κυρίου ως και οι πάντες άνθρωποι μέλλομεν να αφθαρτισθούμεν εις την δευτέραν παρουσίαν του Χριστού. Απέθανεν μεν και ψεύμα δεν είναι, ότι και ο Χριστός ως άνθρωπος απέθανεν, αφθαρτίσθη δε, ως και ο Υιός της· ωσάν το σώμα εκείνο όπου μέλλουσιν οι δίκαιοι να λάβωσιν εις την καθολικήν Ανάστασιν μελλοντικώς, ούτω έγινε προτήτερα της Παναγίας πριν της ημέρας εκείνης, όθεν η Θεοτόκος όχι μόνον μετέστη, αλλά και Ανέστη από του τάφου και ανελήφθη εις τους Ουρανούς, ήτοι η ολόφωτος ψυχή της ηνώθη πάλιν μετά του Θεοδόχου αυτής Σώματος, και ούτως ανέστη από του τάφου και μετά την Ανάστασίν της ευθύς ανελήφθη σύσσωμος εις τους Ουρανούς.

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΟ ! ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Ιδού καιρός μετανοίας. Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα γεγονότα τρέχουν με ασύλληπτη ταχύτητα· το ίδιο και η αμετανοησία μας, που όσο πιο πολύ λόγω υπερηφάνειας αρρωσταίνει την ψυχή μας τόσο και κενοί όλοι μας δίχως Αγάπη ηχούμε ως κύμβαλα αλαλάζοντα (τενεκέδες).

Μα ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους να διαλέξουμε την Σωτηρία μας ή την καταστροφή μας! Με τις παρωπίδες που έχουμε βάλει και φθάνοντας πλέον στο χείλος του γκρεμού σκεπτόμαστε αλλά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε μεταβολή και να γυρίσουμε πίσω μήπως και σώσουμε την ψυχή μας (λέμε είναι μακρύς ο δρόμος του γυρισμού)…

Ο πανάγαθος Κύριος βλέποντας την πνευματική μας τεμπελιά, επιτρέπει για το συμφέρον της αθάνατης ψυχής μας, για να προβληματιστούμε, μερικές παιδαγωγικές επεμβάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο άμεσο προσεχές μέλλον.

Εδώ απαριθμούνται:

Μεγάλη γενική πείνα
Μεγάλη γενική δίψα
Μεγάλος συντελειακός σεισμός
Ακραία καιρικά φαινόμενα
Ελληνοτουρκικός και κυπριακός πόλεμος (κινδυνεύει μεταξύ των άλλων πιο πολύ η νήσος Κως)
Ρωσοτουρκικός πόλεμος
Παραίτηση της κυβερνήσεως των άθεων ανδρείκελων της νέας τάξεως πραγμάτων που κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό.

Μετανοείτε για το συμφέρον της ψυχής σας !
Προλάβετε έστω και την τελευταία ώρα !
ΑμήνΓέροντες Αγίου Όρους και Ιεροσολύμων