Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Η 8η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

Και άστραψε ο Ουρανός και σιώπησε το σύμπαν, και γύρισαν πλάτη από τη γη όλοι του ουρανού οι άγγελοι.
Μα ξαφνικά, ήχησε η σάλπιγγα του Ουρανού που σήμαινε την παύση του χρόνου και γύρισαν οι άγγελοι την κεφαλή στη γη.
Και εν τω μέσω αυτών, βασιλεύς βασιλέων με το πυρ της εκδίκησης να κρατά στα χέρια, τη φωτιά της εκδίκησης και την οργή του Θεού του Ιωάννη του βασιλέα της πενίας.

Και ξανασάλπισε ο Ουρανός και φώτισε προς τους σκλάβους του γιαχβέ....
Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου.

Τότε άρχισε κι ο χρόνος να κυλά, κι όλοι οι άγγελοι που πήγαιναν προς τον ουρανό φώναζαν προς τον Βασιλέα :
“Εσύ έλα εδώ ο θρόνος σου είναι από δω”, και απάντησε στους αγγέλους ο Βασιλιάς :
“Εγώ ανήκω εδώ, εδώ κάτω στη γη είναι ο δικός μου βασιλέας.”