Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ζούμε εσχάτους καιρούς. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τέτοια σημαία καιρών.  Εσχάτους, γιατί φανερά πια ο θεός της γης είναι το χρήμα και όλοι ζουν εξαρτημένοι από αυτό αφήνοντας τα πνευματικά αγαθά και διδάγματα έξω από τον τρόπο της ζωής τους. Τρόπος ζωής σήμερα είναι οι επιταγές του αντίχριστου και απάνθρωπου Ταλμούδ. Όπλο το χρήμα που χρησιμοποιείται για την απόλυτη υποταγή και την αφαίρεση κάθε είδους ελευθερίας πνευματικής και υλικής από τους λαούς. Χρήμα που δεν είναι μέσο, αλλά αυτοσκοπός. 
Εσχάτους, γιατί ανακηρύχθηκε από τις σκοτεινές δυνάμεις που κυβερνούν η ύψιστη ύβρις προς την Αγία Τριάδα, η νομιμοποίηση του τρίτου φύλου. Αυτό έρχεται σε κάθετη αντίθεση με το «άρσεν κα θήλυ εποίησεν αυτούς» (Τριαδική Δογματολογία Αγίου Όρους, παραγρ. 556). Επιπλέον της προσβολής αυτής, θεωρείται ότι η ομοφυλοφιλία είναι η θέοση, (βλέπε Ταλμούδ, το ιερό βιβλίων των εν αποστασία, το οποίο επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας).

Έσχατοι καιροί γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι διαιρεμένη σε εκατοντάδες σχίσματα και αιρέσεις· ο ένας Πατέρας κατηγορεί τον άλλον, ο αδερφός βρίζει αδερφό, την στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός κηρύσσει την Αγάπη και που με μεγάλη ακρίβεια λέει «αν είστε αγαπημένοι μεταξύ σας, αυτό δηλώνει πως είστε αδέρφια μου». Και σήμερα όχι μόνο δεν είναι αδερφωμένοι, αλλά αναζητούν οπαδούς στις διάφορες συνόδους του πάτριου και όχι στρατιώτες του Χριστού και της αγάπης· στο δε νέο, οδηγείται ο λαός ως πρόβατο επί σφαγή στην πανθρησκεία (ένωση με αγάπη αλλά όχι εν αληθεία= κατάργηση Ορθοδοξίας= οικουμενισμός), στον τρόπο δηλαδή ζωής που ανυψώνει ότι πιο έκφυλο, πρόστυχο και απάνθρωπο μπορεί να σκεφτεί ανώμαλος νους, δηλαδή νους εν αποστασία από την Αγάπη προς τον εαυτό και προς τον συνάνθρωπο. Χαρακτηριστικά βλέπουμε το παπικό κτιστό πνεύμα να βρίσκεται σε κοινό ποτήριο με το άκτιστο πνεύμα (πάπας- κοσμικό φρόνημα  και οικουμενικός πατριάρχης- ορθόδοξο φρόνημα) και σε ιερούς τόπους (Πόλη και Άγιοι Τόποι) να μαζεύονται και να συλλειτουργούν. Ο Βαρθολομαίος και πάμπολλοι άλλοι μητροπολίτες και πατριάρχες χαρίζουν το κοράνι….. δηλαδή ακυρώθηκαν όλοι οι άγιοί μας και οι ήρωες που έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία μας. Υπάρχει αποστασία Ορθοδόξου Πίστεως όχι μόνο σαν θρησκεία, αλλά και σαν τρόπο ζωής και αυτό πια είναι ολοφάνερο !!! 

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η καλύβα του αληθινού βασιλέως
Οι σκοτεινοί σατανολάτρες [Νέα Τάξη Πραγμάτων, εβραίοι ταλμουδιστές και όσοι αποστατούν της Ορθοδόξου Πίστεως, όπως ο Βαρθολομαίος και οι λοιποί που συμμετέχουν στην αίρεση του Οικουμενισμού (είτε με πράξεις είτε με την σιωπή στο έγκλημα), όσοι έδωσαν ευλογία ή σιώπησαν στην νομιμοποίηση του τρίτου φύλλου, αλλά και όσοι διαιρούν τον λαό του Κυρίου] νομίζουν, ότι ήρθε η ώρα, να καθυποτάξουν την οικουμένη και να αναδείξουν τον κοσμοκράτορα αντίχριστο βασιλέα τους.
Πιστεύουν ότι βρίσκονται πλέον στον σκοπό των σκοτεινών δυνάμεων, τον οποίον οι παλαιότεροί τους έβλεπαν κοντά. 

«Δύναμαι ήδη να σας αναγγείλω», έλεγε κάποιος εξ αυτών Εβραίος τον παρελθόντα αιώνα, «ότι είμεθα πλησίον του σκοπού. Μετ’ ολίγον ακόμη δρόμον ο κύκλος του συμβολικού όφεως, όστις παριστάνει τον λαόν μας, θα κλεισθεί» («Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», Αθήναι, σ. 61-62).
Για αυτό σήμερα οι σκοτεινές δυνάμεις αναπτύσσουν δραστηριότητα γενικής εφόδου και σχετικής προπαγάνδας. Για αυτό απευθύνονται και στους θρησκεύοντας με αντίστοιχους τρόπους, συνθήματα, άρθρα κλπ.

Επικαλούνται πάλι τις θεόπνευστες φράσεις της «Αποκαλύψεως» « τ ο χ ά ρ α γ μ α, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού» «και ο α ρ ι θ μ ό ς α υ τ ο ύ χ ξ ς’» (Αποκ. ιγ’ 17,18). Αυτές εκμεταλλεύονται προπαγανδιστικά μάλιστα μέσω των οικονομικών τους και ταράσσουν τους πιστούς με τον κωδικό αριθμόν 666 εμπορικών προϊόντων και ταυτοτήτων, και το τραπεζικό χάραγμά τους («Μ. Φρουρός», αρ. 36, σ. 2). Έτσι επιχειρούν τρία πράγματα: Πρώτον, να πείσουν τους Χριστιανούς, ότι επίκειται δήθεν η υποδούλωση τους στον Αντίχριστο, καθώς το λέει και η Αγία Γραφή. Δεύτερον, να προκαλέσουν σε πολλούς εξ αυτών πτώση ως προς την ομολογία πίστεως, εφ’ όσον, προκειμένου να αποκλεισθούν της οργανωμένης οικονομικής ζωής, θα αποφασίσουν από τώρα να δεχθούν τον αριθμόν του θηρίου ή το χάραγμα αυτού, γινόμενοι ούτως υποτονικοί και άμαχοι προ πάσης σκοτεινής απαιτήσεως. Και, τρίτον, να απομακρύνουν από τούδε εκ των κρατικών και άλλων υπηρεσιών, όσους αρνηθούν τα τυχόν επιβληθησόμενα, και έτσι να ατονήσουν περισσότερο οι θεάρεστες αντιδράσεις προς τον αναδεικνυόμενο Αντίχριστον τους! (βλ. «η Εποχή του Αντιχρίστου», σ. 99, Αριστοτέλη Δελήμπαση).

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

ΔΕΝ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕ Ο ΘΕΟΣ

Αγίου Ανδρέου δια Χριστόν σαλού...

Περί δε ωδίνων αρχής, και περί συντελείας πως σοι αδακρυτί διεξέλθοιμι, τέκνον;

Εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις αναστήσει (φανερώσει) Κύριος ο Θεός βασιλέα από πενίας και πορεύσεται εν δικαιοσύνη πολλή… πάντα δε πόλεμον καταπαύσει και τους πένητας πλουσίους απεργάσηται και έσται ειρήνη ον τρόπον επί των ημερών Νώε δια το μη ποιείν πόλεμον πώποτε. [Ου μέντοι κατά τας εκείνων πονηρίας]*. Έσονται γαρ οι άνθρωποι πλούσιοι εν ταις ημέραις εκείναις σφόδρα, και εν γαλήνη και ειρήνη βαθεία εσθίοντες και πίνοντες, γαμούντες και εκγαμίζοντες, εν αδεία πολλή πορευόμενοι και αμερίμνως τοις γηίνοις επαναπαυόμενοι, και εν τω μη είναι πόλεμον επί της γης συγκόψουσι τας σπάθας αυτών εις βιζύνας και εις δρέπανα και εις εργαλεία γεωπονικά. Και μετά ταύτα δώσει το πρόσωπον αυτού επί ανατολάς, και ταπεινώσει του υιούς Αγάρ· οργισθήσεται γαρ αυτοίς ο Κύριος δια την βλασφημίαν αυτών ην εβλασφήμησαν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και δια την των Σοδόμων ασέλγειαν ην κατεργάζονται· πολλοί δε εξ αυτών το άγιον βάπτισμα κομισάμενοι ευάρεστοι γενήσονται και τιμηθήσονται παρά του ευσεβούς βασιλέως εκείνου, τους δε λοιπούς ολέσει και εμπυρίσει και βιαίω θανάτω παραδώσει. Εν τοις καιροίς εκείνοις αποκατασταθήσεται πάσα η υφήλιος και το Ιλλυρικόν της βασιλείας Ρωμαίων, και η Αίγυπτος κομίσει τα πάκτα (= ομολογώ, συγκείμενος, συμπεφωνημένος, μάλλον εδώ εννοεί συνθήκας, συμφωνίας) αυτής. Και θήσει την χείραν αυτού την δεξιάν εις τα κύκλω έθνη· και ημερώσει τα ξανθά έθνη και τους μισούντας αυτόν τροπώσεται· τριάκοντα και δύο έτη κρατήσει της βασιλείας. Δώδεκα έτη κήνσον (=φόρον) και δόματα (=δώρα) ου λήψεται. Αναστήσει δε θυσιαστήρια τα συντετριμμένα και ναούς αγίους ανοικοδομήσει. Δίκη ουκ έσται εν ταις ημέραις εκείναις, αλλ’ ούτε ο αδικών ή ο αδικούμενος· πτήξει (πτήσσω= ζαρώνω ένεκα φόβου) γαρ από προσώπου αυτού πάσα η γη, και φόβω ποιήσει τους υιούς των ανθρώπων σωφρονείν και τους παρανομούντας των μεγιστάνων εξολοθρεύσει.
***

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΣΤΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΒΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΦΟΡΩΝ ΠΕΝΙΧΡΑ. 

ΤΟ ΘΕΛΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.


ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ  ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΟΥΝ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ...ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!!

***
ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ...ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!!

ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός υπήρξε ο μοναδικός ηγέτης Ευρωπαϊκής Εκκλησίας που αξίωσε επίσημα από τις Γερμανικές Αρχές Κατοχής να σταματήσουν το διωγμό των Εβραίων. Στο έργο τους, οι εκπρόσωποι του κλήρου είχαν την αμέριστη συνδρομή γενναίων Ελλήνων αξιωματικών, όπως ο Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών Άγγελος Έβερτ, που έδωσε διαταγή στα Αστυνομικά Τμήματα να χορηγούν ψεύτικες ταυτότητες στους Εβραίους και ο Διευθυντής του Μητρώου Δήμου Αθηναίων Π. Χαλδέζος, που φρόντισε σε συνεργασία με τον Δαμασκηνό να ανοιχτεί ειδικό αρχείο, όπου καταχωρίστηκαν όσοι Εβραίοι βαφτίζονταν Χριστιανοί για να γλιτώσουν.

***
• Μὲ νόμο τοῦ κράτους ἀπαλλάσσονται τὴν καταβολῆς κάθε φόρου στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο
• Γνωστὲς τεράστιες βιομηχανίες ποὺ λειτουργοῦν στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἑβραϊκῶν συμφερόντων καὶ δὲν πληρώνουν κανέναν φόρο!!!
Μὲ βάση τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 182 Προεδρικὸ Διάταγμα (22-3-1978), βάσει τοῦ ὁποίου τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, ὄντας Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(!) ἔχει (καὶ ἀσκεῖ) δικαιώματα, τὰ ὁποῖα μόνο το Κράτος κατέχει. Εἰδικότερα, μὲ αὐτὸ τὸ Π.Δ.!
«Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους, γιὰ δική του χρήση, ἀπὸ τοὺς ἑβραίους ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους»!!! Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας ἑβραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, ἀλλὰ μόνο στὸ Κ.Ι.Σ.!!! Ἐπειδὴ ὅμως ὁ νόμος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα, ἀποφασίσθηκε πὼς καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ μετέχουν στὸ Κ.Ι.Σ. ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο!!!

***
"ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΕΒΡΑΙΟΥ." TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25

"Είναι ο νόμος να θανατώνεται οποιοσδήποτε αρνείται το Torah. Οι Χριστιανοί συγκαταλέγονται στους αρνητές του Τorah." TALMUD: Coschen Hamischpat, Hagah 425

"Έναν αιρετικό μη-εβραίο μπορείτε να τον σκοτώσετε ευθέως με τα ίδια σας τα χέρια." TALMUD: Abodah Zara, 4b.

"Κάθε εβραίος που χύνει το αίμα των άθεων (μη εβραίων), κάνει το ίδιο με μια θυσία προς το Θεό." TALMUD: Bammidber raba c 21 & jalkut 772

"Οποιοσδήποτε δείχνει ανυπακοή στους ραβίνους είναι άξιος θανάτου και θα τιμωρηθεί με το να βραστεί σε καυτά κόπρανα στην κόλαση." Erubin 21b.
"Αν ένας εβραίος μπει στον πειρασμό να διαπράξει κακό, θα πρέπει να πάει σε μια πόλη όπου θα είναι άγνωστος και να κάνει το κακό εκεί." Moed Kattan 17a.
Στο Kerithoth 6b κάτω από την υποκεφαλίδα "Oil of Anointing" (Έλαιο του Χρίσματος) και στο Berakoth 58a οι γυναίκες των απίστων εξισώνονται με ζώα. (γαϊδούρες)

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΔΕΔΕΤΑΙ

Η Β' Οικουμενική Σύνοδος όρισε, "μη αθετείσθε την πίστιν των Πατέρων των 318 των εν Νικαία της Βιθυνίας συνελθόντων, αλλά μένειν εκείνην κυρίαν"
(Α' Κανόνος, Β' Οικουμενικής Συνόδου)

Η Γ' Οικουμενική Σύνοδος όρισε, "ετέραν πίστην μηδενί εξείναι (ίνα μηδενί επιτρέπηται) προφέρειν, ή συγγράφειν, ή συντιθέναι, παρά την ορισθεί σαν παρά των αγίων Πατέρων των εν τη Νικαέων συναχθέντων πόλει σύν Αγίω Πνεύματι"
( Ζ' Κανόνος, Γ' Οικουμενικής Συνόδου )

- - - - - - -
ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ/ΣΕΛΙΣ 723

" Ουσία γαρ της καθ' ημάς ιεραρχίας εστί τα πατροπαράδοτα λόγια, ήγουν η των θείων Γραφών αληθινή επιστήμη", ως ταύτην παρέδωσαν και ηρμήνευσαν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας.
(Β' Κανόνος, Ζ' Οικουμενικής Συνόδου)
Ούτως οι Ορθόδοξοι νοούμεν τον περί ουσίας λόγου και ουχί "κατά τους έξω" (Ζωναρά, Σ.Κ.=Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων 2,562)
ως οι τάλανες οικουμενιστές !!!!

- - - - - - - -
ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ/ΣΕΛΙΣ 753

Οι καινοτόμοι δεν ζητούν "την ενότητα της πίστεως" (Εφεσίους δ'-13) της Ορθοδοξίας, αλλά την οικουμενιστική ενότητα, την στρεφομένη κατά της ενότητας της ορθοδόξου πίστεως.
Διο, ενώ επικαλούνται την ειρήνη, καταλύουν αυτήν, διώκωντες τους κανονικώς αγωνιζομένους υπέρ της όντως ενότητος και ειρήνης της Εκκλησίας.
( ΙΕ' Κανόνος, ΑΒ Συνόδου )

---------
"Ο Λόγος του Θεού ου δέδεται"
Απόστολος Παύλος

"πας φιλόθεος άνθρωπος προς διδασκαλίαν αυτεπάγγελτος"
Μέγας Βασίλειος