Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΔΕΔΕΤΑΙ

Η Β' Οικουμενική Σύνοδος όρισε, "μη αθετείσθε την πίστιν των Πατέρων των 318 των εν Νικαία της Βιθυνίας συνελθόντων, αλλά μένειν εκείνην κυρίαν"
(Α' Κανόνος, Β' Οικουμενικής Συνόδου)

Η Γ' Οικουμενική Σύνοδος όρισε, "ετέραν πίστην μηδενί εξείναι (ίνα μηδενί επιτρέπηται) προφέρειν, ή συγγράφειν, ή συντιθέναι, παρά την ορισθεί σαν παρά των αγίων Πατέρων των εν τη Νικαέων συναχθέντων πόλει σύν Αγίω Πνεύματι"
( Ζ' Κανόνος, Γ' Οικουμενικής Συνόδου )

- - - - - - -
ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ/ΣΕΛΙΣ 723

" Ουσία γαρ της καθ' ημάς ιεραρχίας εστί τα πατροπαράδοτα λόγια, ήγουν η των θείων Γραφών αληθινή επιστήμη", ως ταύτην παρέδωσαν και ηρμήνευσαν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας.
(Β' Κανόνος, Ζ' Οικουμενικής Συνόδου)
Ούτως οι Ορθόδοξοι νοούμεν τον περί ουσίας λόγου και ουχί "κατά τους έξω" (Ζωναρά, Σ.Κ.=Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων 2,562)
ως οι τάλανες οικουμενιστές !!!!

- - - - - - - -
ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ/ΣΕΛΙΣ 753

Οι καινοτόμοι δεν ζητούν "την ενότητα της πίστεως" (Εφεσίους δ'-13) της Ορθοδοξίας, αλλά την οικουμενιστική ενότητα, την στρεφομένη κατά της ενότητας της ορθοδόξου πίστεως.
Διο, ενώ επικαλούνται την ειρήνη, καταλύουν αυτήν, διώκωντες τους κανονικώς αγωνιζομένους υπέρ της όντως ενότητος και ειρήνης της Εκκλησίας.
( ΙΕ' Κανόνος, ΑΒ Συνόδου )

---------
"Ο Λόγος του Θεού ου δέδεται"
Απόστολος Παύλος

"πας φιλόθεος άνθρωπος προς διδασκαλίαν αυτεπάγγελτος"
Μέγας Βασίλειος