Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε συγκεκριμένα δημοσιεύματα από μερικές εφημερίδες διαδικτυακές, αλλά και μία που βγαίνει στα περίπτερα, τα οποία αναφέρονται στον προφητευόμενο βασιλέα. Στα άρθρα αυτά έχουν επινοήσει μια φανταστική ιστορία για να φτιάξουν μια προπαγάνδα και να μπερδέψουν τον λαό. Αυτή η φανταστική ιστορία και άσχετη με τα όσα είπαν οι προφήτες έχει να κάνει με τον Μυστρά, με τον Πούτιν (ας μην ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έχει ανάψει την επτάφωτη λυχνία των εβραίων - και επίσης ας μην ξεχνάμε ότι ο πατριάρχης της Ρωσίας είναι οικουμενιστής σαν τον Βαρθολομαίο, άρα παναιρετικός), με κάποιον εξαδάκτυλο και δεν συμμαζεύεται η πλάνη.

Αυτές οι ιστορίες είναι εκ του πονηρού και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Οι προφήτες μίλησαν πολύ συγκεκριμένα για τον προφητευόμενο "φίλο του Κυρίου", όπως χαρακτηριστικά λέει μία προφητεία, όπως επίσης έδωσαν και σημεία αναγνώρισης του βασιλέα.
Αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος είναι ότι αυτές οι ιστορίες άρχισαν να καλλιεργούνται από το εβραιοκρατούμενο μασονικό σύστημα όταν ο προφητευόμενος έκανε γνωστό στον ελληνικό λαό του ποιος είναι και τι κηρύττει.  

Φυσικά, αυτός που αναφέρθηκαν οι προφήτες της Ορθοδοξίας είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την νέα τάξη πραγμάτων, γιατί απλά κηρύσσεται το Ευαγγέλιο και ο κόσμος αφυπνίζεται.
ΜΗΝ ακούτε λοιπόν τις ιστορίες αυτές, αλλά ανατρέξτε στις προφητείες για να μελετήσετε και να έχετε άποψη.

Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει κάποιος να αναλογιστεί είναι τα λόγια που λέει αυτός που είναι σταλμένος από τον Θεό, και όχι το πρόσωπο.

Ζούμε στις έσχατες εποχές, όπου η αποστασία έχει γιγαντωθεί, όπου οι ιεράρχες δυστυχώς έχουν θεό το χρήμα και δεν ακολουθούν τις Αποστολικές οδηγίες, ούτε και το Ευαγγέλιο, και ο απεσταλμένος αυτός είναι ο έσχατος εργάτης του Ευαγγελίου. Έρχεται προδρομικά της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, που την διακηρύσσει και επικείμενη.

Ας μην ξεχνάει ο ελληνικός λαός ότι τις προφητείες τις γνωρίζουν και όσοι πρόδωσαν, όσοι διαστρέβλωσαν, όσοι θέλουν να φτιάξουν την νέα τάξη. Δεν θέλουν να αφήσουν να δει ο λαός τον απεσταλμένο του Θεού, γιατί θα τους χαλάσουν τα σχέδια. Γι αυτό έντεχνα διαστρεβλώνουν, δημιουργούν φανταστικές ιστορίες και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο.

Ας δούμε τι είπαν οι προφήτες για τον προφητευόμενο:

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ του Αγίου Ανδρέου δια Χριστόν σαλού
“…Εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις αναστήσει Κύριος ο Θεός βασιλέα από πενίας και πορεύσεται εν δικαιοσύνη πολλή…”

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων
“… και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου και εκεί ευρήσετε άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάμενον εν κατηφεία πολλή (έσται λαμπρός το είδος, δίκαιος, ελεήμων, φορών πενιχρά, τη όψει αυστηρός και τη γνώμη πραϋς)• έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ• ανδρίζου Ιωάννη και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου …”

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Αγίου Ταρασίου Κων/πόλεως
“…Τούτου γενομένου εγερθήσεται πόλεμος εμφύλιος, και απολεσθήσεται πας ο λαός ο άπιστος. Και τότε εξυπνήσει ο άγιος βασιλεύς ο εν αρχή του ονόματος αυτού Ι και εν τω τέλει Σ”

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Επιγραφή εις τον τάφον του Μ. Κων/ντίνου
“…στήτε στήτε μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον, τούτον έξετε Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει• και αυτόν παραλαβόντες, θέλημα εμόν πληρούτε…”

Ανωνύμου παράφρασις των του βασιλέως Λέοντος Χρησμών
“…Περί του θρυλουμένου πτωχού και εκλεκτού βασιλέως, του γνωστού και αγνώστου, του κατοικούντος εν τη άκρα της Βυζαντίδος... Ο αληθινός βασιλεύς… ον εδίωξαν της οικίας αυτού οι άνθρωποι... Προσκαλείται γαρ σε του ποιμαίνειν λαόν περιούσιον• και εκ δευτέρου αυτώ είπη• έξελθε ο κεκρυμμένος, μηκέτι κρύπτου, πολλοί σε ζητούσι… … εν αις εγκεχάρακται εντολαί δύο• εκδικήσαι και εθνοποιήσαι χρηστά και ασέβειαν εκδιώξαι και τους σοδομιτικά έργα ποιούντας πυρικαύστους ποιήσαι ωσαύτως και τους κακούς ιερείς εκ του ιερού διώξαι και τους αξίους εις το θείον αποκαταστήσαι… ”
“…Έχει δε ούτος σημεία. Ο όνυξ του μεγάλου δακτύλου του δεξιού ποδός τήλωμα έχων… και σταυρούς προφυρούς έχων επί τας δύο ωμοπλάτας… το δε όνομα του βασιλέως κεκρυμμένον εν τοις έθνεσι…”
“… Και ευρήσει τον άγιον αυτού, τον ηλειμμένον παρ’ουδενός βλεπόμενον και παρά μηδενός γνωριζόμενον… ο τοις πάσι σκοτεινός και αφανής, τω δε Θεώ και εαυτώ φανερός• εκ μοίρας δουκικής και εκ γένους βασιλικού καταγόμενος… και άγιος τω Κυρίω…”
***

Ο πόλεμος είναι οικονομικός, πολιτιστικός, πνευματικός, θεσμικός, αλλά ΔΕΝ είναι με όπλα και σφαίρες. Όλοι περιμένετε να γίνει ένας πόλεμος στο μέλλον και στο τώρα σας είστε νεκροί, και με την πατρίδα πουλημένη στα ξένα έθνη.
Αυτός που αναφέρεται στις προφητείες είναι ήδη ανάμεσά μας και κηρύττει τον Λόγο του Ευαγγελίου, αφυπνίζοντας τους Έλληνες.

Τα ψέμματα τελείωσαν.
Η ερμηνεία των προφητειών έχει δοθεί στον ουρανό του διαδικτύου, όπου όλος ο πλανήτης βλέπει.

Όταν εσείς Έλληνες ταπεινωθείτε και αδελφωθείτε, τότε θα βοηθήσει και ο Θεός. "Ό,τι σπείρεις θερίσεις", λέει το Ευαγγέλιο.


Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ !!!!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ !!!

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΥΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΩΝ !!!
***

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. 
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΑΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΙΖΟΥΝ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ.

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ "ΙΕΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ" ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΠΟΙΟΝ θεό ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ.

*** 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΤΡΕΞΑΝ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ ! 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ. 

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ

ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΔΙΑ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΟΝ
"ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝ ΤΟΙΝΙΝ  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ Ή ΕΠΗΡΕΙΑΝ ΕΧΕΙΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ..." 

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Οι Ι. Κανόνες της Εκκλησίας, που αναφέρονται στην απαγόρευση συμπροσευχής με αιρετικούς είναι:

1. Κανών Ι' των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω"

2. Κανών ΙΑ΄ των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις καθηρημένω, κληρικός ων, κληρικώ συνεύξηται, καθαιρείσθω και αυτός".

3. Κανών ΜΕ' των Αγ. Αποστόλων: "Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως Κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω"

4. Κανών ΞΔ' των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις Κληρικός, ή Λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω, και αφοριζέσθω"

5. Κανών ΟΑ' των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις Χριστιανός έλαιον απενέγκοι εις ιερόν εθνών, ή εις συναγωγήν Ιουδαίων εν ταις εορταίς αυτών, ή λύχνους άπτοι, αφοριζέσθω"

Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει : 

"Το μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε περί βίου εστί, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ".

Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: 

"Το να εφησυχάζει κανείς, όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστις, τούτο είναι ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ, το δε να ελέγχη ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ".

Σώμα Χριστού ο Λαός της εκκλησίας.
Πνεύμα Χριστού οι ιεράρχες της εκκλησίας.
Η εκκλησία μπορεί να δώσει ασυλία από το κράτος του σατανά στον Λαό της.

ΑΛΛΑ… σήμερα αντί για το πνεύμα του Ιησού Χριστού....

Η Εκκλησία δίνει την αίσθηση πως είναι ΘΕΑΤΗΣ του προβλήματος, βλέπει να σφιχταγκαλιάζει το ποίμνιο ο θάνατος του σφραγίσματοςκαι ΣΙΩΠΑ ! ! !

Ιεράρχες … Έχετε ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ έναντι του Ορθοδόξου λαού μα και του εαυτού σας...

ΟΣΟ ΔΕΝ ΑΠΑΡΝΙΕΣΤΕ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΣΑΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ,
ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ,
ΟΣΟ ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,
ΚΑΙ ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ…

ΕΙΣΤΕ  ΑΝΑΞΙΟΙ ! ! !

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος !
«καὶ ἤκουσατε ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι, τη φωνῇ του Θεού την μεγάλῃ· οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν» (Αποκαλ. Ιω, κεφ 8, στ. 13)
Ιεράρχες … Έχετε τεράστια ευθύνη έναντι του Ορθοδόξου λαού ! ! ! 

"Μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται... θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού..." (Α΄ Κορινθίους: στ΄9-10), επίσης, "Έξω δε είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος" (Αποκάλυψις: κβ΄ 15).

Με τα συλλείτουργα σας, με την συγκατάθεσή σας στην άλωση του Έθνους μας, με την υπόκλισή σας στον αιρετικό Πάπα (μα καλά… τα λόγια του Κοσμά του Αιτωλού δεν σας κλονίζουν;;), με τις αρσενοκοιτίες σας, με την υποταγή σας στο σημερινό σας θεό, το ΧΡΗΜΑ, με το να σταυρώνετε τον Έλληνα πάνω στην ξύλινη γνώση του ΕΓΩ σας, πώς θεωρείτε ότι είστε άξιοι και αντιπροσωπεύετε τον Θεό κάτω στην Γη;

Κι εσείς στο Πάτριο, που είναι και η πρώτη (και η σωστή) εκκλησία του Κυρίου, είστε διαμελισμένοι σε δεκάδες συνόδους και κρατάτε τον λαό διαιρεμένο; Αντί να είστε ζηλωτές της αγάπης των αλλήλων είστε ζηλωτές του φθόνου και του μίσους; Διαμελίσατε κάτω στην Γη την Μία Εκκλησία του Κυρίου; Το αν είστε αδερφωμένοι μεταξύ σας αυτό δηλώνει πως είστε αδέρφια μου είπε ο Χριστός. Εσείς που δεν είστε αδερφωμένοι…. Τίνος θεού είστε;;;;;

Επίσκοπος = είναι σκοπός, άγρυπνος και φυλάει τα πάντα, μην μπει ούτε γάτα στο στρατόπεδο του Θεού.

Στο σήμερα μπήκαν όχι μόνο γάτες αλλά και έχιδνες και γουρούνια και κίναιδοι και κανίβαλοι.....
Όταν ο κληρικός θέλει χρήματα, οικόπεδα, ντουβάρια, αξιώματα, έχει θελήματα σαν τον Καϊάφα (όπως λέει ο Κύριος "δεν φτάνει εσείς που δεν σώζεστε, παίρνετε και άλλους μαζί" - στην προκειμένη περίπτωση τον ελληνικό λαό) πάει κάτω στο σκότος, γιατί κτίζει τον Ουρανό πάνω στην ύλη, τον Χριστό τον κτίζει στον χρυσό.
Οι κληρικοί πρέπει να λένε την Αλήθεια και τότε θα σκορπιστεί το Πνεύμα το άγιο επί της γης.
Πάντα γίνεται η μάχη μεταξύ πνεύματος και ύλης. Οι κληρικοί θα έπρεπε να είναι φως.
Αιτία σήμερα όλων των κακών είναι ο κλήρος και μόνον. Οι παπάδες έγιναν πιο κλέφτες και από τους κοσμικούς. Όλα έγιναν αφηρημένες έννοιες, η οικογένεια, ο άνθρωπος κλπ.
ΕΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΖΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ, ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ.... 

Ιεράρχες ανά τον κόσμο λάσπες ρίξτε στα κεφάλια σας και λινάτσες αντί για ράσα και εκτελέστε τις εντολές της ειρήνης και της αγάπης του βασιλιά μας και απαρνηθείτε τον θεό του χρήματος, των παιδεραστών, των ανθρωποφάγων και του πόρνου ισραήλ σας.
***

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι ορθά δοξάζω τον Θεό.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι και η ορθοπραξία στην αγάπη αναμεταξύ μας και στον τρόπο ζωής, έναν τρόπο που σέβεται το σώμα μας, τον ναό δηλαδή.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι να πηγάζει συνεχώς η δικαιοσύνη μέσα από την αγάπη, με άλλα λόγια η αγάπη του Χριστού μέσα μας επιφέρει την ηθική του Θεού στην καθημερινότητά μας.
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εμπεριέχεται μέσα στην Αγάπη, δίστομος ρομφαία.
Χρειάζεται και ο οδηγός μας, το Ευαγγέλιο, ο Λόγος.
Ο κήρυξ του Λόγου της αγάπης είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού κάτω στην Γη.

ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.


ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ. 


Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΥΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

"Επειδή μία είναι του Χριστού η υπόστασις, ήγουν το πρόσωπον του Θεού Λόγου, "εις εστιν ο Χριστός, και Θεός και άνθρωπος ο αυτός". ... 

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 318 - 318

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

"Η λυτρωτική θυσία του Κυρίου προσεφέρθη την έκτην ημέραν αναιμάκτως και αιματηρώς." ...

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 302 - 213


Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

"Την έκτην ημέραν επλάσθη ο άνθρωπος. Την νέαν έκτην ημέραν αναπλάττεται."

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 300 - 303


Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΠΑΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

"Ο Ιησούς Χριστός "ούτε το ιουδαϊκόν" βάπτισμα εβαπτίσθη, "ούτε το ημέτερον", ήτοι το χριστιανικόν, "αλλά το Ιωάννου"."


Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήνα 1985, σ. 258 - 263

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ


Στην Ορθοδοξία, κανείς δεν είναι ανώτερος από τον συνάνθρωπό του, από τον αδελφό του. Κανείς ανώτερος, ούτε ο ιερέας, ούτε ο επίσκοπος, ούτε ο πατριάρχης, ούτε ο βασιλιάς. Κι ο Ιωάννης εν Χριστώ βασιλεύς των Πένητων δεν είναι ανώτερος, αλλά αδελφός. Και αδελφούς ζητά, όχι οπαδούς. Αδελφούς στους τωρινούς έσχατους καιρούς να αναστήσουν την Ορθοδοξία, να ζήσουν μαζί την αγάπη, όπως μας την δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός.

 Η Ορθοδοξία δεν έχει οπαδούς, μα αδελφούς, που ζούνε μέσα στην Αγάπη του Χριστού, στην αγκαλιά του Θεού. Δεν είναι θρησκεία, μα τρόπος ζωής.

Μη πάντες προφήτες, μη πάντες επιστήμονες, μη πάντες ξυλουργοί. Όλοι, ο καθένας μας κρίκος στην κοινωνία. Κάποιος μαραγκός, κάποιος αρχαιολόγος, άλλος ιερεύς και άλλος βασιλεύς. Όλοι αδέλφια εν Χριστώ και ταπεινά μέλη της οικογενείας του Χριστού, σύμφωνα με το άγιο βάπτισμά μας, το Ορθόδοξο.

Το στέμμα του βασιλέως είναι ο λαός, γιατί ο λαός είναι η εκκλησία. Επίσης, σε αυτήν την οικογένεια δεν υπάρχει προσωπολατρία. Δεν είναι το πρόσωπο, μα το τι κηρύττει. Κάποια φορά βγήκε και μίλησε πολύ άσχημα σε όσους πρόδωσαν τον λαό. Το έκανε για σας, για να γλυτώσει το λαό από τα ΟΥΑΙ της Αποκαλύψεως, της σημερινής διαμελισμένης μας χώρας, της χώρας των Ελλήνων, των υιών του φωτός. Μίλησε την γλώσσα των προδοτών, όπως ο κόρακας. Ντύθηκε λαϊκός (ημίγυμνος), δείχνοντας στον λαό τους προδότες. Και παρόλο που στο τώρα αυτός έχει την ευθύνη για εσάς απέναντι στον Θεό, είναι αδελφός Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος, όχι ανώτερος.
Ο Ιωάννης εν Χριστώ βασιλεύς των Πένητων κάνει συνεχή προσωπικό αγώνα για την ένωση των εκκλησιών, κάτι που δεν έχει κάνει κανείς από τον κλήρο. Φωνάζει τα δικαιώματα των Ελλήνων Ορθοδόξων, την ασυλία από το κράτος του αντίχριστου που μπορεί να δώσει η ενωμένη εκκλησία, από τους φαρισαίους κληρικούς και πολιτικούς. Ποιος άλλος πνευματικός άνθρωπος το κάνει; Δεν τον ενδιαφέρει να έχει ηγετική θέση, μα τον ενδιαφέρει η ένωση των Ελλήνων Ορθοδόξων εν αγάπη και αληθεία.  

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί,
Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Κυρίου, η Ορθοδοξία, της οποίας την έννοια και τον όρο απέδωσε ο μέγας ομολογητής της Ορθοδοξίας, ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ο ομολογητής, που όταν τον ρωτούσαν οι αιρετικοί "είσαι σε πλάνη όταν λες ότι εσύ είσαι η εκκλησία", κι εκείνος τους απαντούσε ότι "είναι στην εκκλησία την Ορθόδοξη όποιος έχει Ορθόδοξη ομολογία". Εννοούσε ότι αυτός έχει την ορθόδοξη ομολογία που δεν έχουν οι άλλοι. Σήμερα, υπ αυτήν την έννοια οι μεν νεοημερολογίτες εκπίπτουν της ορθοδόξου ομολογίας για τους εξής λόγους: για τις δεκάδες οικουμενιστικές αιρετικές εγκυκλίους, για το σχίσμα που έκαναν το 1924, για την βλάσφημη εισαγωγή τους και την αποδοχή του ΠΣΕ, την μεγάλη βλάσφημη άρση των αναθεμάτων από τον μασόνο 33ου βαθμού και εξυπηρετητή ραβινικών υποχρεώσεων σε συναγωγές εβραίων Αθηναγόρα, την καταπάτηση του Ιερού Πηδαλίου και πάνω από 700 κανόνες, διότι οι ιεροί κανόνες είναι γραμμένοι εν πνεύματι Αγίω. Διότι οι άγιοι ήταν θεοφόροι. Διότι δια του οικουμενισμού των συμπροσευχών και των αποδοχών των δογμάτων των άλλων ψευδο-θρησκειών έγινε πλέον ένα ιουδαϊκός μοχλός να παραδώσει την Ορθόδοξη πατρίδα μας στα νύχια του αντιχρίστου. Η κίνησή τους αυτή επισφραγίζεται με τις αρνησίθρησκες εγκυκλίους περί του θέματος της αποδοχής του αριθμού 666, το οποίο ισχύει και για την πληθώρα των παλαιοημερολογιτών σαν νούμερο αναγνώρισης και ταυτότητός μας. Αυτά όλα συν την αποδοχή μασόνων επισκόπων δεικνύουν ότι οι νεοημερολογίτες δεν έχουν ορθόδοξη ομολογία.

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Προς όλους τους Έλληνες, να μάθουν αλήθειες που σας κρύβουν οι λυκοποιμένες του Έθνους… απάντηση σε όσους βρίζουν τον γέροντα Ιωάννη.


Ο γέροντας Ιωάννης καταρχήν έχει βγει και έχει απαντήσει στην συνέντευξη «ή θα γίνουμε Ελλάδα ή θα πέσουμε ολοσχερώς», σε όσα του καταμαρτυρούν.

Αλλά, αφού οι λυκοποιμένες δεν εννοούν να συμμορφωθούν με τις συνεχόμενες κλήσεις του γερ. Ιωάννη για ομόνοια και ένωση λαού και εκκλησίας, και μιας και τολμάτε να επιτίθεστε σε έναν γέροντα που προσωπικά εμένα με ωφέλησε, γνωρίζοντάς μου τον Χριστό και την Ορθοδοξία, μιλώ και απαντώ εγώ, ένας από εσάς τους αθώους, ως Έλληνας που αγαπώ την πατρίδα μου και το Έθνος μας.

Ο γέροντας Ιωάννης εδώ και χρόνια φωνάζει για ένωση όλων των Ελλήνων σε ένα σώμα, και καταδικάζει τους προδότες ιεράρχες που διέσπασαν τους Έλληνες σε κόμματα και σε παρατάξεις. Επίσης, καταδικάζει τους ομοφυλόφιλους ιερείς, τονίζοντας ότι δεν είναι επιτρεπτό να υπάρχουν σήμερα ιερείς στην ιεροσύνη της Ορθοδοξίας και για θέοση να οδηγούν ως πρόβατα το ποίμνιο προς την αρσενοκοιτία.  

Καταδικάζει και βρίζει αυτούς που ο ίδιος ο Χριστός τους είπε «γουρούνια και έχιδνες», ενώ οι Προφήτες και οι Απόστολοι τους έλεγαν «σκύλους, κανιβάλους» και ένα σωρό άλλα κοσμητικά επίθετα. Ο Ιωάννης φωνάζει και λέει ότι ανάμεσα στους Έλληνες υπάρχουν αυτοί οι κανίβαλοι που σκορπούν την διχόνοια στον λαό, και στην κυριολεξία μας τρώνε, γιατί είναι κανίβαλοι, γιατί το ιερό τους βιβλίο Ταλμούδ το επιτάσσει. Και ενώ να εισακουσθεί και να ενωθεί η εκκλησία σε ένα σώμα και όχι σε δεκάδες συνόδους που είναι στο πάτριο και πόσες άλλες στο νέο, αυτοί οι λυκοποιμένες τον κατηγορούν…. Δηλαδή αντί να γίνει πράξη το αγαπάτε αλλήλους του Κυρίου η εντολή, αυτοί κάνουν το ακριβώς αντίθετο… με άλλα λόγια όσοι «πυροβολούν» την προσπάθεια του γέροντος Ιωάννη, είναι προδότες ! Πόσο ποιο φανερό να γίνει πια;;;; Εσύ Ελληνικέ λαέ ξύπνα και κρίνε μόνος σου !!!!!

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΙΑΙΩΝ


Μεταφέρομεν ενταύθα απόσπασμα εκ του βιβλίου «Άθως» του Μεγάλου Χαρτοφύλακος των Πατριαρχείων Μανουήλ Γεδεών (σελ. 141) έχον ούτω: «Όθεν και εν τη του Αγίου Αθανασίου Λαύρα ελθών (ο Βέκκος δηλ. μετά Μιχαήλ του Παλαιολόγου) οι εν αυτή οικούντες, ιδόντες αυτόν, φόβω και δειλία, ως ουκ έδει, ληφθέντες ή μάλλον ειπείν μικροψυχήσαντες και προκρίναντες οι τάλαντες των αιωνίων τα πρόσκαιρα, και ως Δημάς αγαπήσαντες τον νυν αιώνα και χωρίς βασάνων και απειλών, θάττον υπέκυψαν προδόντες την εαυτόν ευσέβειαν και μετά φώτων και προπομπής τούτον εδέξαντο, ως τέκνα μωμητά, υιοί παράνομοι και αλλότριοι του εαυτών Πατρός Αγίου Αθανασίου· και εν τω Κυριακώ λειτουργήσαντες ανιερώς μετ’ αυτών, την αναφοράν μετά αζύμων εποιήσαντο». Εκ δε της αψευδούς παραδόσεως διεσώθη μέχρις ημών ότι φοβερά τινα φρίκης και τρόμου γέμοντα επηκολούθησαν γεγονότα.

Ο μεν Ιεροδιάκονος Λαυριώτης ο συλλειτουργήσας, εν αυτή τη λειτουργία υπό θεηλάτου οργής καταληφθείς, το ζην εξεμέτρησεν αναλύσας ως κηρός υπό πυρός φλεγόμενος. Οι δε συλλειτουργήσαντες Ιερομόναχοι επτά (7), κατ’ άλλους (11) μετά θάνατον ευρέθησαν άλυτοι, τυμπανιαίοι, αφωρισμένοι, των οποίων μέχρι τέλους του 19ου αιώνος τα λείψανα είχον εις τον νάρθηκα του κοιμητηρίου «οι Άγιοι Απόστολοι» εις κοινήν θέαν, το μεν προς διδασκαλίαν και σωφρονισμόν των επιγενομένων γενεών, το δε όπως οι βλέποντες αυτούς σπλαγχνιζόμενοι, εύχωνται υπέρ αυτών, ίνα Κύριος τους συγχωρήση και διαλύση τα τυμπανιαία αυτών σώματα εις την γην, εξ ης ελήφθησαν. Παρέλειψα να είπω ότι και η αγιογραφία της Εκκλησίας εμαύρισεν, ανεκαινίσθη δε ύστερον κατά το έτος 1544 υπό του διασήμου ζωγράφου Θεοφάνους του Κρητός.