Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ...ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!!

***
ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ...ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!!

ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός υπήρξε ο μοναδικός ηγέτης Ευρωπαϊκής Εκκλησίας που αξίωσε επίσημα από τις Γερμανικές Αρχές Κατοχής να σταματήσουν το διωγμό των Εβραίων. Στο έργο τους, οι εκπρόσωποι του κλήρου είχαν την αμέριστη συνδρομή γενναίων Ελλήνων αξιωματικών, όπως ο Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών Άγγελος Έβερτ, που έδωσε διαταγή στα Αστυνομικά Τμήματα να χορηγούν ψεύτικες ταυτότητες στους Εβραίους και ο Διευθυντής του Μητρώου Δήμου Αθηναίων Π. Χαλδέζος, που φρόντισε σε συνεργασία με τον Δαμασκηνό να ανοιχτεί ειδικό αρχείο, όπου καταχωρίστηκαν όσοι Εβραίοι βαφτίζονταν Χριστιανοί για να γλιτώσουν.

***
• Μὲ νόμο τοῦ κράτους ἀπαλλάσσονται τὴν καταβολῆς κάθε φόρου στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο
• Γνωστὲς τεράστιες βιομηχανίες ποὺ λειτουργοῦν στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἑβραϊκῶν συμφερόντων καὶ δὲν πληρώνουν κανέναν φόρο!!!
Μὲ βάση τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 182 Προεδρικὸ Διάταγμα (22-3-1978), βάσει τοῦ ὁποίου τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, ὄντας Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(!) ἔχει (καὶ ἀσκεῖ) δικαιώματα, τὰ ὁποῖα μόνο το Κράτος κατέχει. Εἰδικότερα, μὲ αὐτὸ τὸ Π.Δ.!
«Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους, γιὰ δική του χρήση, ἀπὸ τοὺς ἑβραίους ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους»!!! Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας ἑβραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, ἀλλὰ μόνο στὸ Κ.Ι.Σ.!!! Ἐπειδὴ ὅμως ὁ νόμος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα, ἀποφασίσθηκε πὼς καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ μετέχουν στὸ Κ.Ι.Σ. ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο!!!

***
"ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΕΒΡΑΙΟΥ." TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25

"Είναι ο νόμος να θανατώνεται οποιοσδήποτε αρνείται το Torah. Οι Χριστιανοί συγκαταλέγονται στους αρνητές του Τorah." TALMUD: Coschen Hamischpat, Hagah 425

"Έναν αιρετικό μη-εβραίο μπορείτε να τον σκοτώσετε ευθέως με τα ίδια σας τα χέρια." TALMUD: Abodah Zara, 4b.

"Κάθε εβραίος που χύνει το αίμα των άθεων (μη εβραίων), κάνει το ίδιο με μια θυσία προς το Θεό." TALMUD: Bammidber raba c 21 & jalkut 772

"Οποιοσδήποτε δείχνει ανυπακοή στους ραβίνους είναι άξιος θανάτου και θα τιμωρηθεί με το να βραστεί σε καυτά κόπρανα στην κόλαση." Erubin 21b.
"Αν ένας εβραίος μπει στον πειρασμό να διαπράξει κακό, θα πρέπει να πάει σε μια πόλη όπου θα είναι άγνωστος και να κάνει το κακό εκεί." Moed Kattan 17a.
Στο Kerithoth 6b κάτω από την υποκεφαλίδα "Oil of Anointing" (Έλαιο του Χρίσματος) και στο Berakoth 58a οι γυναίκες των απίστων εξισώνονται με ζώα. (γαϊδούρες)

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΔΕΔΕΤΑΙ

Η Β' Οικουμενική Σύνοδος όρισε, "μη αθετείσθε την πίστιν των Πατέρων των 318 των εν Νικαία της Βιθυνίας συνελθόντων, αλλά μένειν εκείνην κυρίαν"
(Α' Κανόνος, Β' Οικουμενικής Συνόδου)

Η Γ' Οικουμενική Σύνοδος όρισε, "ετέραν πίστην μηδενί εξείναι (ίνα μηδενί επιτρέπηται) προφέρειν, ή συγγράφειν, ή συντιθέναι, παρά την ορισθεί σαν παρά των αγίων Πατέρων των εν τη Νικαέων συναχθέντων πόλει σύν Αγίω Πνεύματι"
( Ζ' Κανόνος, Γ' Οικουμενικής Συνόδου )

- - - - - - -
ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ/ΣΕΛΙΣ 723

" Ουσία γαρ της καθ' ημάς ιεραρχίας εστί τα πατροπαράδοτα λόγια, ήγουν η των θείων Γραφών αληθινή επιστήμη", ως ταύτην παρέδωσαν και ηρμήνευσαν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας.
(Β' Κανόνος, Ζ' Οικουμενικής Συνόδου)
Ούτως οι Ορθόδοξοι νοούμεν τον περί ουσίας λόγου και ουχί "κατά τους έξω" (Ζωναρά, Σ.Κ.=Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων 2,562)
ως οι τάλανες οικουμενιστές !!!!

- - - - - - - -
ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ/ΣΕΛΙΣ 753

Οι καινοτόμοι δεν ζητούν "την ενότητα της πίστεως" (Εφεσίους δ'-13) της Ορθοδοξίας, αλλά την οικουμενιστική ενότητα, την στρεφομένη κατά της ενότητας της ορθοδόξου πίστεως.
Διο, ενώ επικαλούνται την ειρήνη, καταλύουν αυτήν, διώκωντες τους κανονικώς αγωνιζομένους υπέρ της όντως ενότητος και ειρήνης της Εκκλησίας.
( ΙΕ' Κανόνος, ΑΒ Συνόδου )

---------
"Ο Λόγος του Θεού ου δέδεται"
Απόστολος Παύλος

"πας φιλόθεος άνθρωπος προς διδασκαλίαν αυτεπάγγελτος"
Μέγας Βασίλειος