Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η καλύβα του αληθινού βασιλέως
Οι σκοτεινοί σατανολάτρες [Νέα Τάξη Πραγμάτων, εβραίοι ταλμουδιστές και όσοι αποστατούν της Ορθοδόξου Πίστεως, όπως ο Βαρθολομαίος και οι λοιποί που συμμετέχουν στην αίρεση του Οικουμενισμού (είτε με πράξεις είτε με την σιωπή στο έγκλημα), όσοι έδωσαν ευλογία ή σιώπησαν στην νομιμοποίηση του τρίτου φύλλου, αλλά και όσοι διαιρούν τον λαό του Κυρίου] νομίζουν, ότι ήρθε η ώρα, να καθυποτάξουν την οικουμένη και να αναδείξουν τον κοσμοκράτορα αντίχριστο βασιλέα τους.
Πιστεύουν ότι βρίσκονται πλέον στον σκοπό των σκοτεινών δυνάμεων, τον οποίον οι παλαιότεροί τους έβλεπαν κοντά. 

«Δύναμαι ήδη να σας αναγγείλω», έλεγε κάποιος εξ αυτών Εβραίος τον παρελθόντα αιώνα, «ότι είμεθα πλησίον του σκοπού. Μετ’ ολίγον ακόμη δρόμον ο κύκλος του συμβολικού όφεως, όστις παριστάνει τον λαόν μας, θα κλεισθεί» («Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», Αθήναι, σ. 61-62).
Για αυτό σήμερα οι σκοτεινές δυνάμεις αναπτύσσουν δραστηριότητα γενικής εφόδου και σχετικής προπαγάνδας. Για αυτό απευθύνονται και στους θρησκεύοντας με αντίστοιχους τρόπους, συνθήματα, άρθρα κλπ.

Επικαλούνται πάλι τις θεόπνευστες φράσεις της «Αποκαλύψεως» « τ ο χ ά ρ α γ μ α, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού» «και ο α ρ ι θ μ ό ς α υ τ ο ύ χ ξ ς’» (Αποκ. ιγ’ 17,18). Αυτές εκμεταλλεύονται προπαγανδιστικά μάλιστα μέσω των οικονομικών τους και ταράσσουν τους πιστούς με τον κωδικό αριθμόν 666 εμπορικών προϊόντων και ταυτοτήτων, και το τραπεζικό χάραγμά τους («Μ. Φρουρός», αρ. 36, σ. 2). Έτσι επιχειρούν τρία πράγματα: Πρώτον, να πείσουν τους Χριστιανούς, ότι επίκειται δήθεν η υποδούλωση τους στον Αντίχριστο, καθώς το λέει και η Αγία Γραφή. Δεύτερον, να προκαλέσουν σε πολλούς εξ αυτών πτώση ως προς την ομολογία πίστεως, εφ’ όσον, προκειμένου να αποκλεισθούν της οργανωμένης οικονομικής ζωής, θα αποφασίσουν από τώρα να δεχθούν τον αριθμόν του θηρίου ή το χάραγμα αυτού, γινόμενοι ούτως υποτονικοί και άμαχοι προ πάσης σκοτεινής απαιτήσεως. Και, τρίτον, να απομακρύνουν από τούδε εκ των κρατικών και άλλων υπηρεσιών, όσους αρνηθούν τα τυχόν επιβληθησόμενα, και έτσι να ατονήσουν περισσότερο οι θεάρεστες αντιδράσεις προς τον αναδεικνυόμενο Αντίχριστον τους! (βλ. «η Εποχή του Αντιχρίστου», σ. 99, Αριστοτέλη Δελήμπαση).