Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο,ΤΙ ΒΑΡΒΑΡΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ


Και ήρθε ο Ιωάννης ο Λόγος του Θεού, και έβγαλε στο φως των Ελλήνων τα έργα των ρυπαρών εθνών καθήμενος εις το μέσον των Ισμαηλιτών.

Κηρύττει την Ιεράν Ανάστασιν του Ελληνικού Έθνους.
Το πρόσωπό του είναι ο Ουρανός.
Καρδιά του η Ελλάδα και αίμα του ο Ιησούς Χριστός.
Σώμα του η Αγία Εκκλησία.
Αυτός είναι ο Λόγος.
Ο Λόγος ο Ηγέτης, και Σύνταγμά του η ελευθερία των ουρανών.
Στέμμα του η βασιλεία στις καρδιές των Ελλήνων και Σύνταγμά του η σωτηρία των Εθνών.
Ο Ιωάννης μας είναι αυτός που ανέδειξε όλο τον ελληνικό ορυκτό μας πλούτο, τον οποίο θα τον χαρίσει σε αυτόν που ανήκει... εις τον ελληνικό λαό!

Αυτός είναι που θα καθαρίσει από την Ελλάδα ό,τι βάρβαρο και μη ελληνικό.
Αυτός είναι ο βασιλεύς ο ξυπόλυτος της τάξης Μελχισεδέκ, που την παιδεία την ελληνική θα αναστήσει και τον Θεό της Σίβυλλας των Οσίων Πατέρων μας κάθε άνθρωπος θα γνωρίσει. 

Ελήλυθεν η ώρα του Ελληνισμού.