Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΛΑΣ

Ο πόθος της καρδιάς ζωοποιεί τις ρίζες του δέντρου της ψυχής μου, για το δροσερό νερό του Ιησού μας του Χριστού.
Το δέντρο μου, που πάνω σε μέρος ψηλό είναι φυτεμένο, ο ήλιος και οι άνεμοι συντροφιά με τη σπάνια βροχή της αγάπης με ώθησαν στην μελέτη των Νόμων του Θεού.
Κι έτσι οι ρίζες του δέντρου μου τρέφονται από τον Άγιο αυτό Νόμο, από τον οποίο ακατάπαυστα ξεχύνονται τα καθάρια νερά της Αιωνίου Ζωής.
Αυτά τα νερά είναι η δύναμη, αυτή η ζωή είναι το πνεύμα το Άγιο που βρίσκεται στην Καινή μας Διαθήκη.
Είναι η θεία επιστήμη της Σοφίας του Θεού, ο Λόγος του Θεού.
Όποιος διψά, ας κάνει καρτερικά αγία υπομονή με τη μελέτη αυτής της επιστήμης, διότι αυτή είναι η επιστήμη των επιστημών.
Αυτή είναι η επιστήμη η Ουράνια.
Αυτή είναι η επιστήμη που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό.
Αυτή η επιστήμη ενώνει τα "όλα" σε ένα!
Και το "ένα" σε όλα!!

Αυτή η επιστήμη, αυτό το Άγιο Πνεύμα, αυτός ο Λόγος, αυτός ο Χριστός, αυτό το νερό... είναι η Ουράνια Ελλάς.Ιωάννης βασιλεύς των πένητων.